ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ (SAR)2565 (อ่าน 23) 19 พ.ค. 66
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ (SAR)2564 (อ่าน 326) 03 พ.ค. 65
รับผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตรา ยศหลวงฝั้น (อ่าน 935) 10 มี.ค. 62
โรงเรียนชูวิชาราษฎร์รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา (อ่าน 1093) 20 มี.ค. 61
ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม open house โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 1167) 16 ก.พ. 61
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 1162) 16 ก.พ. 61
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด ณ น้ำตกแก่งเชย ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก (อ่าน 1122) 14 ก.พ. 61
รับนักเรียนปีการศึกษา 2561 ป1 7-11 มีนาคม 2561 อนุบาล 27 กพ - 3 มีนาคม 2561 (อ่าน 1096) 12 ก.พ. 61
สอบ las นักเรียนชั้น ป.2,4,5 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 1113) 12 ก.พ. 61
สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2561 (อ่าน 1097) 12 ก.พ. 61
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบอ่าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 1046) 12 ก.พ. 61