หมากผู้หมากเมีย
หมากผู้หมากเมีย

ชื่อพื้นเมือง:   หมากผู้หมากเมีย(ภาคกลาง)มะผู้มะเมีย (ภาคกลาง) หมากผู้ (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Cordylinefruticosa (L.) A. Chev.

ชื่อวงศ์   :    ARECACEAE

ชื่อสามัญ :    Lipstick palm, Sealing-wax palm

ประโยชน์:    ราก : มีสรรพคุณเป็นยาฟอกเลือด

ใบ: มีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้หวัด