เสี้ยว
เสี้ยว

ชื่อพื้นเมือง:   เสี้ยว,คังโค (สุพรรณบุรี), แดงโค (สระบุรี),ป้าม (ส่วย-สุรินทร์)

ส้มเสี้ยว (ภาคเหนือ), เสี้ยวส้ม (นครราชสีมา) ,เสี้ยวใหญ่ (ปราจีนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์  :   Jasminumelongatum (P. J. Bergius) Willd.

ชื่อวงศ์  :    OLEACEAE

ชื่อสามัญ  :    Common Malayan jasmine

ประโยชน์ :   ใบ :  เป็นยาขับโลหิตระดู และขับปัสสาวะแก้แผลเปื่อยพัง

                                   เปลือกต้น :  แก้ไอ ฟอกโลหิต