โพธิ์
โพธิ์

ชื่อพื้นเมือง:    โพธิ์,โพ โพศรีมหาโพ,โพธิ (ภาคกลาง),ย่อง(แม่ฮ่องสอน),

สลี(ภาคเหนือ),

ชื่อวิทยาศาสตร์  :      Ficusreligiosa L.

ชื่อวงศ์:    MORACEAE

ชื่อสามัญ :     Sacred tree, Sacred fig

ประโยชน์ :   ใบ: ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยการนำใบแก่ 1 กำมือ นำมาต้ม

กับน้ำ 3 แก้ว ใช้แบ่งกินก่อนอาหารเช้าและเย็น

ผล:  เป็นยาแก้โรคหัวใจ