พิกุล
พิกุล

ชื่อพื้นเมือง:พิกุล,กุน (ภาคใต้) แก้ว (ภาคเหนือ)ซางดง  (ลำปาง), พิกุลป่า  (สตูล)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :        Mimusopselengi L.

ชื่อวงศ์   :      SAPOTACEAE

ชื่อสามัญ:     Bullet wood, Spanish cherry

ประโยชน์:ราก:  แก้เสมหะ บำรุงโลหิต และแก้ลม

 ดอก:บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ ใช้แต่งกลิ่น เข้ายาไทย  รักษาลม

   ขับเสมหะ  ทำให้ชุ่มคอ