นางกวัก
นางกวัก

ชื่อพื้นเมือง:   นางกวัก,แสยก, ว่านสลี (แม่ฮ่องสอน), ว่านจะเข็บ (คนเมือง),

เคียะไก่ไห้ (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Euphorbiatithymaloides L. subsp. tithymaloides

ชื่อวงศ์                      :   EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญSlipper flower, Redbird Cactus, Jew-Bush

ประโยชน์ต้น: มีรสเปรี้ยวฝาด มีพิษเล็กน้อย เป็นยาเย็น ใช้เป็นยาภายนอก

มีสรรพคุณช่วยขับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้พิษ

ใบและยอด: ใช้เป็นยาสมานแผลห้ามเลือดได้เป็นอย่างดี โดยใช้

ต้นสดนำมาตำพอกบริเวณที่เป็น ส่วนคนเมืองจะใช้

น้ำยางจากต้นนำมาทาแผลที่โดนมีดบาด จะช่วยทำ

ให้แผลหายเร็วขึ้น