ไทร
ไทร

ชื่อพื้นเมือง:    ไทรทอง, ต้นกร่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์         :     FicusaltissimaBlume

ชื่อวงศ์                      :     MORACEAE

ชื่อสามัญ                  :     Benjamin’s fig, Golden fig

ประโยชน์                :     ไม้ประดับ

 รากอากาศ: ใช้ทำเชือก  

ต้น : ใช้เลี้ยงครั่ง

 เปลือกชั้นใน: ใช้ทำกระดาษ