ชาฮกเกี้ยน
ชาฮกเกี้ยน

ชื่อพื้นเมือง:   ชาฮกเกี้ยน,ชาดัดใบมัน,  ข่อยจีน,  ชาญวน,ชาญี่ปุ่น

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Ehretiamicrophylla Lam.

ชื่อวงศ์                      :   BORAGINACEAE

ชื่อสามัญ:   -

ประโยชน์                :  ราก:  บำรุงสตรีหลังคลอด แก้น้ำเหลืองเสีย  ถอนพิษ

ใบ  :  ใช้ขับเหงื่อ    แก้ท้องเสีย  แก้ไอ   และบำรุงธาตุ