จั๋ง
จั๋ง

ชื่อพื้นเมือง:   จั๋ง

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Rhapisexcelsa (Thunb.) Henry

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ชื่อสามัญLady palm, Bamboo palm, Ground

ประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับ คุณสมบัติพิเศษดูดซับอากาศ